Analiza cen rynkowych jest bardzo istotnym narzędziem pomagającym w przeprowadzeniu badań marketingowych. Pozwala na zdobycie ważnych informacji, które będą dotyczyły kształtowania się cen określonych produktów. Nie wszyscy mają jednak świadomość, czym tak na prawdę jest cena. Jest to wartość z jaką sprzedaje się oraz nabywa dobra kapitałowe. Cena musi zatem zawierać wszystkie konieczne społecznie koszty związane z wytworzeniem produktu.

Sposoby na analizę cen rynkowych

Jedną z najpopularniejszych metod służących do przeprowadzenia takiej analizy jest wykorzystanie modeli ekonometrycznych bazujących na danych historycznych. Polega ona na dokładnym przeanalizowaniu całego zakresu cen, w jakich dany produkt był oferowany klientom. Warto ponadto wiedzieć, że tego rodzaju statystyczne i ekonomiczne metody umożliwiają na dostarczenie bardzo szerokiego zestawu narzędzi, który zapewni dokładną analizę. Dodatkowo pomogą odpowiedzieć na pytania, które są związane z funkcjonowaniem danej firmy. Wspomniane modele umożliwiają również stymulować reakcję klientów na zmiany ceny.

Próg cenowy

Przeprowadzenie analizy cen rynkowych pozwoli określić poziom wrażliwości konkretnych produktów nie tylko na zmianę cen, ale również na identyfikację siły oddziaływania różnych czynników na tworzenie się cen rynkowych. Podczas procesu badania poziomu cen istotna jest identyfikacja potencjalnego progu cenowego, po którym może wystąpić zdecydowany spadek sprzedaży. Warto wiedzieć, że analiza cen rynkowych w niektórych przypadkach będzie także uzupełniana o zbadanie różnicy cen produktów w stosunku do cen produktów, które są oferowane przez firmy konkurencyjne. W przedstawionym przypadku celem identyfikacji progów jest dostarczenie jak największej możliwej ilości informacji o maksymalnych różnicach cen, jakie będą mogli zaakceptować klienci

Metody służące do przeprowadzania analizy cen rynkowych

Zdecydowanie najbardziej popularną metodą, która służy do tego celu jest PSM – Price Sensitivity Meter, czyli mierzenie wrażliwości cenowej. W zdecydowanej większości przypadków metoda stosowana jest do wyznaczenia przedziału najbardziej adekwatnych cen.

Chyba dla nikogo zaskoczeniem nie jest to, że firmy, które się zajmują sprzedażą produktów poza jakością wystawionych ofert, reklam muszą także zadbać (i to przede wszystkim) o proponowane ceny. W czasach obecnych dla przeciętnej osoby wyznacznikiem wyboru jest jakby nie było właśnie kwota, którą jest zobligowany zapłacić. W sieci jak najbardziej z łatwością porównamy w wyszukiwarkach dostępnych dla siebie najkorzystniejszą propozycję i tą propozycję właśnie wybierze. W związku z tym w firmach są osoby, których chlebem powszednim jest analiza cen. Chodzi oczywiście o analizę cen konkurencji. Taka osoba przekonuje się jak plasuje się na rynku ta propozycja. Można wtedy przedsięwziąć pewne odpowiednie kroki. Po to, aby zachęcić dodatkowo klienta w zupełnie inny sposób i tym samym pozostawiając cenę aktualną. Zaproponować można wówczas jakiś lojalnościowy pakiet, popracować także nad jakością samego produktu i ten właśnie element powinniśmy podkreślać w reklamie czy też wymyślić jeszcze coś bardziej kreatywnego. Przyciągnie to wówczas klienta pomimo ceny znacznie wyższej.
Poza osobami wyznaczonymi w firmie, zlecić można taką analizę osobom pochodzącym z zewnątrz, które są w tym temacie przeszkolone. Na rynku mamy do czynienia z firmami, które takie usługi świadczą. Monitorują wszelkie ceny w internetowych sklepach, internetowych wyszukiwarkach, aukcyjnych portalach czy też pozostałych źródłach na terenie naszego kraju jak i także poza jego granicami. Osoby te przygotowują raport właściwy, który przedstawia zamówione dane razem z analizą zysków oraz zagrożeń na podstawie informacji zgromadzonych. Na podstawie wyników otrzymanych, zlecająca firma podjąć może dla siebie odpowiednie kroki.
Na pewno powinniśmy pokusić się o specjalistę sprawdzonego. Wówczas możemy liczyć w stu procentach na osiągnięcie zamierzonych sukcesów. Wszyscy będziemy zadowoleni.